Biblioteka

PWSZ W RACIBORZU

KATALOG BIBLIOTECZNY ON-LINE

 
Katalog Biblioteczny Online
Katalog Biblioteczny Online
 

BAZY DANYCH ON-LINE

 
Ibuk Libra
Ibuk Libra
Wirtualna Biblioteka Nauki
Wirtualna Biblioteka Nauki
EBSCO
EBSCO
Legalis Administracja
Legalis Administracja
Academica
Academica
Bibliografia Publikacji Pracowników PWSZ
Bibliografia Publikacji Pracowników PWSZ
 

WYDARZENIA

Szkolenie online Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. EBSCO 1 marca 2019 r.

Szkolenie online

 Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. EBSCO

1 marca 2019 r.

zapraszamy na webinar EBSCO

do Biblioteki PWSZ w Raciborzu

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 30-minutowy webinar, na którym zostaną przedstawione bazy Academic Search™ Ultimate oraz Business Source Ultimate® dostępne dla członków konsorcjum EBSCO w ramach licencji krajowej. Bazy Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i z początkiem 2019 r. zastąpiły w licencji krajowej bazy w wersji Complete, znacznie zwiększając liczbę e-zasobów dostępnych w kolekcji biblioteki.

Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo z wielu dziedzin naukowych zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie.

Baza Business Source Ultimate pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje bezprecedensowe bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate – prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

Piątek, 1.3. 2019 o godz. 10:00   

Piątek, 1.3. 2019 o godz. 14:00   

POLECAMY