Biblioteka PWSZ uzyskała dostęp do bazy Legalis Administracja

Baza stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne. Baza umożliwia dostęp do przepisów prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Z bazy Legalis Administracja można korzystać w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ oraz z wszystkich komputerów na terenie Uczelni, bez konieczności logowania się.

Jednocześnie informujemy, że Biblioteka nadal posiada dostęp do bazy Legalis System Informacji Prawnej.

Pracownicy zainteresowani korzystaniem z baz poza siecią Uczelni mogą zgłosić się do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ i pobrać hasło dostępu.

Więcej informacji w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ

tel. 32/415 50 20 wew. 172