Biblioteka PWSZ w Raciborzu informuje, że w dniach

01.06.2020 r.,

03.06.2020 r.,

05.06.2020 r.,

08.06.2020 r.,

10.06.2020 r.,

12.06.2020 r. ,

15.06.2020 r. ,

17.06.2020 r. ,

19.06.2020 r.

w godzinach od 9.00 do 15.30 umożliwi bezpieczny zwrot książek w celu rozliczenia się z biblioteką.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, czytelnicy zostaną obsłużeni w pomieszczeniu A130. Pomieszczenie jest usytuowane na wprost głównego wejścia do budynku „A”.

Prosimy o niedezynfekowanie książek we własnym zakresie – książki przejdą kilkudniową kwarantannę w bibliotece.

Uprasza się wszystkich czytelników o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zachowanie odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m), obowiązek zakrywania ust i nosa, stosowania rękawiczek.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą również przesłać książki przesyłką rejestrowaną na adres Uczelni.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie ustalenia organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl