Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu udziela wsparcia dla studentów III roku w wyszukiwaniu informacji i materiałów do pisania pracy licencjackiej

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, którzy poszukują informacji oraz materiałów do pisania pracy licencjackiej, organizujemy szkolenia indywidualne on-line oraz uruchamiamy zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów bibliotecznych (zgodnie z prawem autorskim).
Szkolenia indywidualne on-line
Studenci, którzy skorzystają ze szkolenia uzyskają następujące informacje:
  • pomoc w wyszukiwaniu zbiorów w bazach on-line,
  • instruktaż obsługi baz danych EBSCO, Wirtualna Biblioteka Nauki, Legalis Administracja, Ibuk Libra,
  • prezentacja możliwości wyszukiwania materiałów w bazach pełnotekstowych, czasopismach on-line, w zbiorach e-booków oraz repozytoriach,
  • wskazanie metod tworzenia bibliografii i przypisów.
Szkolenie zostanie opracowane na podstawie informacji przekazanych przez studentów na nasz adres email biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl
 
Zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów bibliotecznych
Z usługi mogą skorzystać studenci III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Możliwe jest zamawianie wyłącznie materiałów z naszych zbiorów bibliotecznych dla celów edukacyjnych. Wykonujemy skany z artykułów z czasopism, artykułów z prac zbiorowych, rozdziałów czy fragmentów książek. Zamówienie zawierające autora, tytuł, rok wydania i strony publikacji należy wysłać na nasz adres email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl
Biblioteka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Słowackiego 55,
47-400 Racibórz
e-mail: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl