Obowiązkowe szkolenie z przysposobienia bibliotecznego w sposób zdalny (e-learning)

Szanowni studenci pierwszego roku! Przypominamy, że 17 lutego 2021 mija termin odbycia zaliczenia...

Czytaj więcej