Biblioteka PWSZ w Raciborzu informuje, że studenci ostatniego roku  zobowiązani są do zwrotu książek, w celu rozliczenia się z biblioteką.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ostatniego roku studiów (licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich) mają możliwość zachowania ważności konta aż do dnia obrony.

 

Uprasza się wszystkich czytelników o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zachowanie odległości pomiędzy osobami  (minimum 1,5 m), obowiązek  zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do biblioteki.

Prosimy o niedezynfekowanie książek we własnym zakresie – książki przejdą kilkudniową kwarantannę w bibliotece.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą również przesłać książki przesyłką rejestrowaną na adres Biblioteki PWSZ w Raciborzu.

 

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz,

tel. 32 415 50 20 wew. 120

email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl