Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Półrocznik wydawany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych w formacie PDF.

PWSZ w Raciborzu

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

 Journal of Physical Education&Health

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Anglojęzyczne czasopismo na temat wychowania fizycznego i zdrowia. Dostępne w formie on-line i w wersji papierowej.

Opole University of Technology, State Higher Vocational School in Raciborz, University of Balearic Islands

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Pielęgniarstwo Polskie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Pielęgniarstwo Polskie” jest kwartalnikiem. Zamieszcza recenzowane prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz recenzje książek, sprawozdania ze zjazdów naukowych. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2010) w formacie PDF.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik publikujący artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Czasopismo jest adresowane do pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo Continuo

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego oraz artykuły poglądowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2011) w formacie PDF.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Problemy Pielęgniarstwa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Ukazujące się od 1993 roku „Problemy Pielęgniarstwa” to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF.

Via Medica

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik publikujący artykuły z pielęgniarstwa specjalistycznego. Poszczególne numery poświęcone są różnym zagadnieniom i działom medycyny. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2013) w formacie PDF.

Wydawnictwo Dux

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne to kwartalnik poruszający zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi, skierowany do pielęgniarek chirurgicznych i angiologicznych oraz współpracujących z nimi lekarzy. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF. Konieczność założenia darmowego konta w celu korzystania z tekstów w czasopismach.

Termedia

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarki.info

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Bezpłatny miesięcznik branżowy informujący o najnowszych wydarzeniach i problematyce zawodu. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego w formacie PDF.

WortalMED

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Medycyna Sportowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1999) w formacie PDF.

MEDSPORTPRESS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2013 roku)

Akademicki Przegląd Sportowy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik opisujący bierzące wydarzenia sportowe.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Zarząd Główny AZS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

 

Journal of Combat Sports and Martial Arts

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Recenzowane czasopismo na temat szeroko pojętych sztuk walki. W czasopiśmie poruszane są zagadnienia obejmujące zarówno elementy praktyczne (specjalizacja i metodyka treningu, fizjologia i biochemia wysiłku, medycyna sportowa, psychologia sportu, żywienie i wspomaganie w sporcie, doping) jak i teoretyczne (teoria sportu, historia sportów walki, zagadnienia humanistyczne i prospołeczne przesłanie ujmujące humanistyczne wartości sportów walki, przeciwdziałanie i walka z patologiami społecznymi). Czasopismo wyłącznie w języku angielskim.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych i numeru bieżącego (od 2010) w formacie PDF.

MEDSPORTPRESS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Antropomotoryka

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poruszający kwestie antropomotoryki, publikający najnowsze dane naukowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2007 – 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo AWF w Krakowie

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Medicina Sportiva

 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1997 – 2015) w formacie PDF.

WYDAWCA MEDICINA SPORTIVA

Medicina Sportiva Practica

 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik poświęcony medycynie sportowej.  Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 1999) w formacie PDF.

WYDAWCA MEDICINA SPORTIVA

Folia Turistica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Publikowane w FT artykuły naukowe wpisują się w pola badawcze nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, w tym między innymi antropologii kulturowej, filozofii, psychologii i socjologii, historii, geografii, a także prawa i ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz marketingu. FT pozostaje też otwarta na prace interdyscyplinarne, których tezy – związane z turystyką – odnoszą się do zagadnień znajdujących się u styku wskazanych wyżej dziedzin i dyscyplin nauki. W FT publikowane są przede wszystkim prace referujące rezultaty badań empirycznych, jednak na łamach czasopisma prezentowane są także szczególnie wartościowe, oryginalne prace przeglądowe. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF.

Wydawnictwo AWF w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Rynek Turystyczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rynek turystyczny – pismo biznesu turystycznego jest branżowym miesięcznikiem (najstarszym w Polsce, ukazującym się już od 1992 roku), w którym znajdziecie Państwo wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy turystycznej. Publikujemy materiały o charakterze poradnikowym,informacyjnym, analitycznym. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów branży, ocenie jej kondycji, tworzeniu bieżącej strategii marketingowej, czy też w budowaniu scenariuszy na przyszłość. Staramy się osiągać to dzięki umieszczeniu w piśmie tekstów przygotowanych przez najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2017) dostępne po pobraniu kodu dostępu (w Czytelni Czasopism Biblioteki PWSZ.

Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne  ProMedia Sp. z o.o. 

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Poznaj Świat

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik podróżniczy, turystyka, geografia, ciekawe miejsca i reportaż z całego świata. Pełne teksty wybranych artykułów i numerów archiwalnych (od 2011) w formacie on-line.

PROBIER z Gdańska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Turystyka Kulturowa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W reakcji na zauważalny od lat i coraz bardziej dolegliwy brak w polskiej literaturze naukowej i fachowej czasopisma poświęconego turystyce kulturowej, kilkoro poznańskich naukowców podjęło decyzję o stworzeniu internetowej – czyli powszechnie dostępnej – wersji takiego periodyku. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2008) w formacie PDF.

Redakcja czasopisma

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Góry, Literatura, Kultura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Ukazujący się od roku 1996 periodyk Góry, Literatura, Kultura jest pismem o profilu humanistycznym, prezentującym efekty poczynań badawczych, dotyczących kulturowej funkcji gór oraz sposobów realizowania tematyki górskiej, zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze i sztuce. Ma on na celu wsparcie rozwijających się w ostatnich latach intensywnie zintegrowanych badań nad różnymi aspektami kulturowego istnienia gór. Jest poniekąd również odpowiedzią na  zarysowującą się coraz wyraźniej potrzebę humanizacji szeroko pojętej myśli i problematyki ekologicznej, co obliguje autorów publikujących na łamach pisma do wykraczania w postępowaniu badawczym poza sztywne ramy szczegółowych dyscyplin naukowych i dążenia do prowadzenia dyskursu z perspektywy interdyscyplinarnej. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Edukacja Elementarna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” podejmuje dyskurs nad problemami edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukacja elementarna jest pierwszym i najważniejszym ogniwem oraz etapem w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Jej priorytetowe znaczenie wynika z tego, że stanowi szczebel fundamentalny i propedeutyczny, zapewniający ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole podstawowej oraz przygotowujący do dalszych etapów edukacyjnych. Każdy numer kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” proponuje inne zagadnienie. Czasopismo publikuje artykuły naukowe – przeglądowe (teoretyczne) oraz raporty z badań, a także recenzje nowości wydawniczych oraz sprawozdania z konferencji naukowych. Ponadto w dziale „Nauczanie dzieci języków obcych” zamieszczamy propozycje zajęć oraz informacje związane z tym zagadnieniem. Dział ten zostanie podzielony na część teoretyczną (artykuły naukowe-recenzowane) oraz praktyczną. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF.

Akademia Ignatianum w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Pedagogika Społeczna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania). Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2014) w formacie PDF.

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Kultura i Edukacja

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik jest naukowym periodykiem o prawie dwudziestoletniej tradycji wydawniczej. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Pełne teksty artykułów z numerów archiwalnych (od 2004) w formacie PDF.

Redakcja „Kultura i Edukacja”

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Dziecko Krzywdzone

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Numery kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”. Spisy treści poszczególnych numerów kwartalnika, abstrakty i pełne teksty artykułów (od 2002) dostępne w wersji PDF.

Fundacja Dzieci Niczyje

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Chowanna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo pedagogiczne „Chowanna” zostało powołane do życia w roku 1929 (czyli w rok po powołaniu Instytutu Pedagogicznego) przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy tego zakładu kształcenia nauczycieli. Pismo, zgodnie z tytułem zaczerpniętym z dzieła B.F. Trentowskiego „Chowanna”, czyli system pedagogiki narodowej – miało charakter interdyscyplinarny, uwzględniało problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową. W przejęciu tytułu można się dopatrywać chęci rozwijania i kontynuowania pedagogiki narodowej i wychowania państwowego na kartach periodyku. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2003) w formacie PDF.

Wydawnictwo Instytut Pedagogicznego w Katowicach

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Artykuły w czasopismie dotyczą teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 1993) w formacie PDF.

Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2013 roku)

Wychowanie w Rodzinie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo jest poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych w formacie PDF.

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Nauka 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Nauka jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) w formacie PDF.

Polska Akademia Nauk

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2009 roku)

Forum Akademickie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający zagadnienia polskiej nauki, prac badawczych, sytuacji uczelni wyższych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1998)i numeru bieżącego w formacie HTML.

Akademicka Oficyna Wydawnicza

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

 Sprawy Nauki

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający zagadnienia polskiej nauki, prac badawczych, sytuacji uczelni wyższych. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.

Akademicka Oficyna Wydawawnicza

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2009 roku)

E-mentor

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„E-mentor” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2003) w formacie PDF.

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Resocjalizacja Polska

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Resocjalizacja Polska – półrocznik wydawany pod patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2010) w formacie PDF.

Fundacja Pedagogium

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2016 roku)

Forum Penitencjarne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik na temat służby więziennej, więziennictwa, resocjalizacji, prawa karnego itp. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych (od 2010) w formacie PDF.

Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwo Sprawiedliwości

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Rocznik poruszający kwestie zagadnień społecznych, prawa i resocjalizacji. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Półrocznik poruszający zagadnienia społeczne i resocjalizacyjne. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Pedagogika społeczna
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.: środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych, wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania). Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2012) w formacie PDF.
 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Probacja
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Kwartalnik „Probacja” jest pismem traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Dotychczasowe publikacje prezentowały istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji, w tym środowisk naukowych oraz praktyków – sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2009) w formacie PDF.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Języki obce w szkole

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Dydaktyka nauczania języków obcych, scenariusze zajęć, teorie uczenia się i nauczania języków, rolę nauki języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia. Od 2011 miesięcznik dostępny wyłącznie on-line

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2011 roku)

Neofilolog

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Głównym celem czasopisma „Neofilolog” jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych. Tematyka publikowanych artykułów powinna zatem odnosić się do aktualnych tendencji w dziedzinie uczenia się i nauczania języków obcych. Pełne teksty artykułów w formacie PDF (od 2011 r.)

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej myśli naukowej w zakresie najważniejszych aspektów lingwistyki diachronicznej i synchronicznej. Harmonijnie łączy różne punkty widzenia, odmienne metodologie i nowoczesne perspektywy badawcze. Na stronie dostęp do artykułów (od 2014 r.) w formacie PDF.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Anglica Wratislaviensia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo jest w chwili obecnej rocznikiem i ukazuje się od 1972 roku. Jego podstawowym celem jest prezentowanie rezultatów badań naukowych, wyłącznie w języku angielskim, z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa angielskiego i porównawczego, translatoryki oraz przyswajania języka angielskiego jako obcego. Interdyscyplinarny charakter pisma umożliwia specjalistom z różnych dziedzin wymianę doświadczeń naukowych. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Germanica Wratislaviensia

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wydawane od 1957 roku „Germanica Wratislaviensia” są najstarszym polskim czasopismem germanistycznym. Na jego łamach są publikowane rozprawy naukowe, które odzwierciedlają aktualny stan badań nie tylko germanistyki wrocławskiej, ale również i przede wszystkim międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem germanistyk wschodnioeuropejskich. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

Język a kultura
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
Seria Język a Kultura istnieje od 1988 r. Do tej pory ukazały się już 22 tomy zawierające rezultaty badań nad związkami języka i kultury, prezentowane  podczas karpackich spotkań. Autorami publikującymi w kolejnych tomach serii Język a Kultura są przede wszystkim językoznawcy polscy i zagraniczni, zajmujący się analizą zjawisk z zakresu lingwistyki kulturowej w odniesieniu do języka polskiego oraz innych języków i kultur. W naukowej dyskusji prowadzonej z wielu punktów widzenia uczestniczą także przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. badacze kultury, socjologowie i medioznawcy. Na stronie wybrane artykuły w formacie PDF.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Anglica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Półrocznik poruszający zagadnienia językoznawstwa. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2013) w formacie PDF.

Uniwersytet Warszawski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Kwartalnik Neofilologiczny
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
Półrocznik poruszający zagadnienia językoznawstwa. Na stronie pełne artykuły wydania bieżącego i numerów archiwalnych (od 2011) w formacie PDF. Od 2016 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2016 roku)
Kształcenie Językowe
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
 
„Kształcenie Językowe” ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Studia Linguistica
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
„Studia Lingwistyka” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Czasopismo jest środkiem nie tylko krajowej dyskusji, ale również transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w różnych językach. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Oblicza Komunikacji
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
Oblicza Komunikacji to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym. Oblicza Komunikacji są transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.) Czasopismo jest otwarte na poszukiwanie wspólnego języka i zintegrowanych narzędzi badawczych. Pismo poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie w Polsce zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu. W polu widzenia autorów znajdują się takie kwestie, jak: metodologia badań nad komunikowaniem, ideologizacja języka i innych kodów semiotycznych, mediatyzacja kultury i rzeczywistości społecznej, perswazyzjne i manipulacyjne aspekty języka, tekstu i dyskursu. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.
 
Uniwersytet Wrocławski
 
Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism
Język w Komunikacji
 
Dostęp do artykułów pełnotekstowych
JĘZYK W KOMUNKACJI to specjalistyczne, recenzowane i punktowane czasopismo naukowe podejmujące zagadnienia dotyczące roli języka w komunikowaniu. Prezentowane w periodyku analizy i wyniki badań odnoszą się do aspektu poznawczego, strukturalnego i stylowojęzykowego wydarzeń komunikacyjnych zaistniałych w przestrzeni publicznej. W czasopiśmie jest również poruszana problematyka z zakresu komunikacji niewerbalnej.

                                                                                                                                                                             Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                             Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

 

 

Prace Literackie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym – znanym nie tylko w Polsce – wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 r. Założone zostały przez prof. Tadeusza Mikulskiego, następnie były redagowane przez prof. Bogdana Zakrzewskiego, później prof. Lesława Tatarowskiego i od 1999 r. przez prof. Mariana Ursela. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej, zarówno te intertekstualne i teoretyczne, jak i wpisujące się w proces historycznoliteracki. Na łamach pisma publikowali i publikują swe rozprawy badacze starszego pokolenia o znanych nazwiskach, jak i młodsi, a także debiutujący naukowo poloniści, doktoranci. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Literatura i Kultura Popularna

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Seria „Literatura i Kultura Popularna” powstała w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Jest pierwszym i najstarszym pismem w Polsce, które zajmuje się naukowo niedocenianą przez lata, a przecież wszechobecną, dynamicznie się rozwijającą, wieloaspektową i bardzo interesującą literaturą i kulturą popularną. Działalność czasopisma ma służyć przede wszystkim rozwijaniu ciągle jeszcze w Polsce mało zaawansowanych, szeroko pojętych badań nad międzynarodową literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej otaczających nas „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i płynących z nich – ewentualnych – zagrożeń. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Prace Kulturoznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Pierwszy numer „Prac Kulturoznawczych” ukazał się w roku 1987. Pomysłodawcą utworzenia tego wydawnictwa ciągłego i jego pierwszym redaktorem był profesor Stanisław Pietraszko. W ten sposób w obrębie „Acta Universitatis Wratislaviensis” wydzielona została osobna seria związana instytucjonalnie, merytorycznie i personalnie z Instytutem Kulturoznawstwa tego uniwersytetu. Za jej programowe zadanie uznane zostało przedstawianie dorobku wrocławskiego środowiska kulturoznawczego, jego kierunków badawczych i inicjatyw. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopisma niedostępne w Czytelni Czasopism

Niemcoznawstwo

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Impulsem do powołania serii „Niemcoznawstwo” stały się przeobrażenia związane z upadkiem komunizmu w Europie i końcem zimnowojennego podziału świata na przełomie lat 80. i 90. XX w. Czasopismo miało wnieść swój wkład w kształtowania wzajemnych stosunków ze zjednoczonym sąsiadem – Republiką Federalną Niemiec, stąd zamiarem i ideą twórców serii było przybliżenie polskim czytelnikom problematyki niemieckiej, ujętej w różnorodne tematy i zagadnienia, proponowali oni inny, dotąd utrzymany raczej w konfrontacyjnym tonie, sposób spojrzenia na Niemcy i Niemców oraz na polsko-niemieckie sąsiedztwo. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism 

 

Czasopisma wydawane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wolny dostęp do wszystkich czasopism wydawanych przez wydawnictwo AGH: AGH DIGITAL COMMUNICATIONS – TECHNOLOGIES AND SERVICES, AGH DRILLING, OIL, GAS, AGH ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING, AGH MANAGERIAL ECONOMICS, AUTOMATICS/AUTOMATYKA, AUXILIARY SCIENCES IN ARCHAEOLOGY, PRESERVATION OF RELICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE, DECISION MAKING IN MANUFACTURING AND SERVICES, GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENT, GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA, MECHANICS AND CONTROL, METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING, OPUSCULA MATHEMATICA, STUDIA HUMANISTYCZNE AGH. Na stronie pełne artykuły numeru bieżącego i numerów archiwalnych w formacie PDF.

Wydawnictwo AGH w Krakowie

Czasopisma niedostępne w Czytelni Czasopism

Acta mechanica et automatica

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik z branży nauk ścisłych, obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak mechanika i automatyka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) w formacie PDF. 

Wydawnictwo Politechniki Białostockiej

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2013 roku)

Journal of Automation, Mobile Robotics&Intelligent Systems

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik z branży nauk ścisłych, obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak mechanika, automatyka, robotyka i informatyka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007 – 2011) w formacie PDF.

JAMRIS

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2014 roku) 

 

Przegląd Mechaniczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik naukowo-techniczny o ponad 70-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Czytelnicy to kadra inżynierska i menedżerska zakładów przemysłowych, prywatnych, spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studenci. Na stronie pełne artykuły numerów (od 2001) w formacie PDF. Od 2016 r. dostęp elektroniczny (kod dostępu dostępny w Czytelni Czasopism Biblioteki PWSZ).

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism 

Pomiary Automatyka Kontrola

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Tematyka miesięcznika PAK obejmuje głównie problematykę związaną z metrologią, techniką cyfrową i analogową, automatyką, robotyką i informatyką. Publikowane są artykuły naukowe pisane przez specjalistów z branży miernictwa i elektroniki – reprezentujących różne uczelnie techniczne kraju i różne obszary pomiarów. Na stronie pełne artykuły z numerów archiwalnych (od 1990 – 2012) w formacie PDF.

Wydawnictwo PAK

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism 

QUART

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik zawierający artykuły z szeroko pojętej historii i teorii sztuki, poprzez malarstwo, architekturę, zabytki i ilustrację książkową.  Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006) w formacie PDF. 

Instutut Historii Sztuki we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Aorta Mag

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Aorta to jeden z młodszych magazynów w polskim Internecie. Na początku w magazynie Aorta były publikowane tylko zdjęcia analogowe. Od 2013 roku zobaczycie tam także fotografie cyfrowe. Magazyn Aorta jest dostępny za darmo w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Pokochaj Fotografię

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Obecnie oprócz dobrych zdjęć znajdziecie w nim sporo tekstów: wywiady z autorami prezentowanych zdjęć, felietony, materiały dotyczące konkursów czy warsztatów. Tekstu jest zwykle nie za dużo, a rozmowy wiele wnoszą do prezentowanych obok fotografii. Można wiele się nauczyć, poznać twórczość fotografów mniej znanych, ale też tych dobrze rozpoznawalnych. Magazyn Pokochaj Fotografię jest dostępny za darmo w formacie PDF.

PokochajFotografie.pl

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

 

Fotoindex

Dostęp do artykułów pełnotekstowych 

Fotoindex to jeden z ciekawszych polskich magazynów internetowych o ambitnej fotografii. Ostatni numer jest poświęcony fotografii portugalskiej. Od 2008 roku wydano 9 numerów magazynu Fotoindex. Każdy jest dostępny do pobrania za darmo w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Rocznik Historii Sztuki 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo poświęcone sztuce, wydawane od 1956 roku przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Pełne teksty artykułów w formacie PDF od roku 1956.

Czasopismo dostępne w Czytelni Czasopism

 

Camerapixo 

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Camerapixo stawia na promocję ambitnych fotografów, modelek, kamerzystów, stylistów czy wizażystów. Główne miejsce zajmują w nim różnego rodzaju fotografie – od portretów, przez krajobrazy, po fotografie makro. Są też wywiady z fotografami. Magazyn jest dostępny za darmo w postaci PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

 

Rita Baum!

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rita Baum jest wrocławskim pismem artystyczno-literackim, ukazującym się pod 1998 roku. W piśmie znajdziemy artykuły dotyczące historii sztuki, estetyki, filozofii Wschodu, socjologii, wywiady z artystami, rozmowy z polskimi filozofami, teksty na temat muzyki współczesnej i kierunków eksperymentalnych oraz prezentacje prozy i poezji polskiej i obcej. Archiwalne numery czasopisma można przeglądać w formie internetowego albumu ISSUU od 1998 r.

Redakcja „Rita Baum” we Wrocławiu

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Znak

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik poruszający takie tematy jak: socjologia, religia, polityka. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 1946), oprócz bieżącego numeru,  w formacie PDF i HTML.

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2011)

Studia Medioznawcze

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik wydawany przez Instytut Dziennikarstwa w Warszawie. Zajmuje się szeroko pojętą socjologią mediów. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism (do 2013 roku)

Bezpieczeństwo Narodowe

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy. Od 2012 r. kwartalnik ma status czasopisma naukowego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2006) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Układ tematyczny każdego numeru odpowiada ustawowym zadaniom Agencji. Teksty dobrane są w taki sposób, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz problematyki z uwzględnieniem różnorodności opinii oraz sposobów podejścia do poruszanych zagadnień. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009) i numeru bieżącego w formacie PDF. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Kwartalnik Policyjny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Kwartalnik Policyjny”, wydawany przez Centrum Szkolenia Policji od 2007 r., w dotychczasowej formule stanowił przede wszystkim forum wymiany doświadczeń zawodowych, miejsce prezentacji dobrych praktyk oraz platformę edukacyjną. Pełnił również funkcję informacyjno-popularyzatorską. Niejednokrotnie na jego łamach poruszane były zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w tym także w ujęciu polemicznym. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Centrum Szkolenia Policji

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Policja 997

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik na temat bieżących problemów pracy policji, wydarzenia, zagadnienia prawne, kronika. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2005) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Komenda Główna Policji w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Publikacja periodyczna, ukazującą się nie rzadziej niż cztery razy do roku. Zawiera informacje i opinie związane z działalnością statutową Ośrodka oraz funkcjonowaniem innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.Składa się z następujących działów. Wydawany jest w celu:
– popularyzowania tematyki dotyczącej ochrony granicy państwowej,
– popularyzowania historii formacji granicznych,
– wymiany poglądów i doświadczeń,
– mobilizowania funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej do twórczej i samodzielnej pracy. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Przegląd Historyczno-Wojskowy

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Misją PHW jest propagowanie wiedzy o historii wojskowej, publikacja nowatorskich rozpraw naukowych i promowanie rodzimego dorobku naukowego w zakresie historii militarnej, stanowienie platformy dla dyskusji historycznej, publikacja materiałów źródłowych, prowadzenie kroniki naukowej, publikacja sprawozdań i komunikatów naukowych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2011) i numeru bieżącego w formacie PDF. Przedwojenne numery Przglądu dostępne są również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=107564&tab=3

Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (pierwszy numer pt. „Problemy Bezpieczeństwa”) od 2007 roku ukazywało się jako półrocznik, w roku 2011 zostało przekształcone w kwartalnik. Adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XX wieku. Jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 6 punktów. Od 2012 roku kwartalnik jest indeksowany w bazie naukowej IC Journal Master List. Na stronie pełne artykuły czasopisma w formacie PDF (od 2014 r.)

Redakcja „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Adresatami kwartalnika są w szczególności policjanci służby kryminalnej, nauczyciele szkół i ośrodków szkolenia policji. Poruszane są zagadnienia związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania służby kryminalnej i wykorzystania doświadczeń autorów artykułów w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów. Na stronie pełne artykuły czasopisma w formacie PDF (od 2011 r.)

Szkoła Policji w Pile

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Architecture Civil Engineering Environment

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Kwartalnik Architecture Civil Engineering Environment ACEE  wydawane jest od 2008 roku przez konsorcjum trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Czasopismo publikuje opracowania z zakresu architektury, budownictwa oraz szeroko pojętej problematyki środowiskowej. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2008) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Śląska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Inżynier Budownictwa

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Miesięcznik wydawany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2004) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Czasopismo Techniczne Architektura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe na temat architektury. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Czasopismo Techniczne Budownictwo

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo naukowe na temat budownictwa. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

 Budownictwo i Architektura

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu budownictwa i architektury. Główne treści naukowe dla obu dyscyplin to: konstrukcje budowlane, mechanika budowli i kompozytów, drogi i mosty, geotechnika, technologie produkcji materiałów budowlanych, zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych, konserwacja i renowacja zabytków, architektura, historia architektury, urbanistyka, historia urbanistyki, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury, zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem, rewitalizacja obszarów i obiektów. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Lubelska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Świat Architektury

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

 Miesięcznik „świat architektury” ukazuje najnowsze realizacje ciekawych projektów powstałych na terenie naszego kraju. Dzięki tym prezentacjom czytelnik może na bieżąco śledzić poziom architektury w Polsce, jej najnowsze kierunki rozwoju i preferencje projektantów. W każdym numerze poświęcamy też dużo miejsca nowościom materiałowym i innowacyjnym technologiom. Daje to szansę aktualizowania wiedzy na temat szybko rozwijającego się polskiego rynku budowlanego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

 

Architectus

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo zamieszcza artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. W dotychczasowych zeszytach znalazły się także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2008) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Wrocławska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Krytyka architektury

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Matką magazynu „Krytyka Architektury” jest wortal Sztuka-Architektury.pl. Nic więc dziwnego, że ma ona formę bezpłatnego e-kwartalnika – cyfrowego magazynu architektonicznego. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2010) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Grupa Sztuka Architektury

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Środowisko Mieszkaniowe

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

„Środowisko Mieszkaniowe – Housing Enviroment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Politechnika Krakowska

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Zawód Architekt

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Strona ogólnopolskiego magazynu Izby Architektów RP. Bogaty zbiór artykułów, czytelnia on-line, informacje o konkursach oraz programy i aplikacje do pobrania. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2007) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Izba Architektów

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Architektura Murator

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Serwis czasopisma o tej samej nazwie. Zawiera ponad 1000 artykułów a także zdjęcia i nagrania wideo. Portal dostępny w pełni bezpłatnie po rejestracji. 

Czasopismo dostępne również w Czytelni Czasopism

Przegląd Administracji Publicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo „Przegląd Administracji Publicznej” jest recenzowanym interdyscyplinarnym pismem naukowym utworzonym z inicjatywy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia administracji publicznej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków zachodzących w administracji publicznej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2013) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Studia Prawnicze. Studia i Materiały

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2005) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Przegląd Prawa i Administracji

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

W „Przeglądzie” publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła „Przeglądu” umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w tym także prac autorów zagranicznych. Prace publikowane są w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i hiszpańskim. W ten sposób publikacje „Przeglądu” mają na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich. Na stronie wybrane artykuły dostępne za darmo w formacie PDF.

Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. Kwartalnik

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo wydawane jest kwartalnie i stanowi platformę wymiany poglądów między ekspertami w związku z realizacją ustawowego zadania ZUS, którym jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, a także rozwijanie, porządkowanie i upowszechnianie wiedzy naukowej dzięki bieżącej, ale pogłębionej analizie naukowej i eksperckiej dotyczącej zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, na rynku pracy i w gospodarce (m.in. poprzez prognozowanie). Czasopismo przez­nac­zone jest przede wszystkim dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, socjalnej i biur pracy, ale także dla tych, którym bliskie są zagadnienia ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenia społecznego czy polityki społecznej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w niniejszym zakresie. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015) i numeru bieżącego w formacie PDF.

ZUS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. Dwumiesięcznik

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Drugie czasopismo wydawane przez ZUS poświęcone tematyce ubezpieczeń społecznych. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2014) i numeru bieżącego w formacie PDF.

ZUS

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Rocznik Administracji Publicznej

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2015 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Zarządzanie Publiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych (od 2009 r.) i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism

Zarządzanie Publiczne

Dostęp do artykułów pełnotekstowych

Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane. Na stronie pełne artykuły numerów archiwalnych i numeru bieżącego w formacie PDF.

Uniwersytet Rzeszowski

Czasopismo niedostępne w Czytelni Czasopism