WOLNY DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH ZASOBÓW WIEDZY

Informujemy, że nasza Uczelnia posiada dostęp do najnowszych naukowych baz danych. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Do dyspozycji są następujące bazy danych: Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Nature, Science, Web of Science, Scopus. Część z nich zawiera pełne teksty czasopism, w innych są abstrakty i cytowania (wszystkie w języku angielskim). Bazy są szczególnie przydatne dla osób pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi, pomogą w pracy naukowej i staną się źródłem wielu badawczych inspiracji.

Biblioteka PWSZ uzyskała dostęp do następujących baz:

  • EBSCO (12 baz z czasopismami naukowymi i innymi publikacjami w języku angielskim)
  • Elsevier Science Direct (czasopisma naukowe)
  • Springer (czasopisma naukowe)
  • Wiley-Blackwell (czasopisma naukowe)
  • Nature i Science (czasopisma naukowe)
  • Web of Knowledge (baza abstraktów i cytowań)
  • SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)

Możliwość korzystania z każdej bazy oddzielnie:

EBSCO umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz amerykańskich dzienników. Pełnotekstowe bazy danych EBSCO oferowane są w ramach projektu. W skład oferowanych baz wchodzą następujące bazy danych: Business Wire News, Newspaper Source, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Comprehensive MEDLINE, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, ERIC, AGRICOLA, Business Source Complete, Academic Search Complete.

Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 2150 czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier Science. Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz  równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów). Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163 czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell.

Czasopisma elektroniczne Nature są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Studenci i pracownicy PWSZ w Raciborzu mogą korzystać z baz na terenie biblioteki i Uczelni poprzez komputery tam umieszczone (dostęp z innych komputerów spoza Uczelni nie jest możliwy). Korzystanie z baz jest bezpłatne.

Pracownicy PWSZ w Raciborzu mogą uzyskać dostęp do baz EBSCO, dzięki któremu będą mogli korzystać z bazy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu (otrzymują indywidualny kod dostępu). Pozostałe bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki są dostępne wyłącznie w sieci Uczelni (nie ma możliwości korzystania z nich poza siecią).

Więcej informacji udziela Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ w Raciborzu.

Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się:

  • Podstawowej informacje o bazach EBSCO (więcej filmów instruktażowych na stronie YouTube – EBSCO Support).
  • Jak wyszukiwać informacje używając opcji wyszukiwanie proste?
  • Jak wyszukiwać informację korzystając z bardziej zaawansowanych opcji wyszukiwawczych?