Instrukcja korzystania z elektronicznego katalogu Prolib

Dzięki bibliotecznemu programowi PROLIB i katalogowi elektronicznemu OPAC WWW możecie z każdego miejsca z dostępem do Internetu, zapoznać się z naszymi zasobami, wyszukać potrzebne materiały, sprawdzić ich dostępność i zamówić. Cały proces wyszukiwania i zamawiania możliwy jest właśnie  za pomocą tego internetowego  katalogu.

Efektem naszej pracy i różnorodnych możliwości wyszukiwawczych jest profesjonalny zasób danych o wszystkich zbiorach biblioteki:

 • książkach,
 • czasopismach,
 • artykułach z czasopism,
 • dodatkach do czasopism,
 • filmach,
 • dokumentach elektronicznych,
 • dokumentach dźwiękowych,
 • mapach,
 • normach,
 • broszurach i tzw. dokumentach życia społecznego.

Możecie przeszukiwać nasze zbiory wpisując różne dane:

 • autora,
 • tytuł,
 • numer ISSN (numer czasopisma),
 • numer ISBN (numer książki) lub tytuł serii.

Jeśli nie posiadacie danych bibliograficznych polecamy wyszukiwanie według:

 • hasła przedmiotowego lub klasyfikacji UKD, przeszukującego wszystkie zbiory według zadanego tematu lub symbolu dziedziny wiedzy.