Biblioteka PWSZ posiada dostęp do elektronicznej baz danych Legalis Administracja.

Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H. Beck stworzony z myślą o urzędnikach. Łączy w sobie możliwości renomowanego systemu Legalis dla prawników z rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej. Legalis Administracja umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Legalis Administracja stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.

System Legalis Administracja zawiera 14 modułów tematycznych, dedykowanych kluczowym obszarom zadań samorządu terytorialnego. Moduły pogrupowane są w trzy bloki:

Organizacje urzędu:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne
 • Ustrój i organizacja
 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Zadania publiczne:

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Budownictwo, architektura i urbanistyka
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze
 • Zamówienia publiczne

Jednostki organizacyjne

 • Pomoc społeczna
 • Oświata
 • Ochrona zdrowia
 • Kultura i sport
 • Translator

Więcej informacji w katalogu Legalis Administracja

Z bazy Legalis Administracja można korzystać w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ oraz z wszystkich komputerów na terenie Uczelni, bez konieczności logowania się.

Z bazy można korzystać z z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, po zarejestrowaniu się i podaniu hasła.

 • dostęp dla pracowników PWSZ w Raciborzu – zainteresowani korzystaniem z bazy mogą zgłosić się do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ i pobrać hasło dostępu (z bazy można korzystać z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu).