Regulamin Organizacyjny Biblioteki PWSZ oraz załączniki
Regulamin Organizacyjny Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu
Załącznik nr 1 – Schemat organizacyjny biblioteki 
Załącznik nr 2 – Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych  
 Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Bibliotecznej