KATALOG BIBLIOTECZNY ON-LINE

 
Katalog Biblioteczny Online
Katalog Biblioteczny Online
 

BAZY DANYCH ON-LINE

 
Ibuk Libra
Ibuk Libra
Wirtualna Biblioteka Nauki
Wirtualna Biblioteka Nauki
EBSCO
EBSCO
Legalis Administracja
Legalis Administracja
Academica
Academica
Bibliografia Publikacji Pracowników PWSZ
Bibliografia Publikacji Pracowników PWSZ
 

WYDARZENIA

Otwarty dostęp testowy do baz Rehabilitation&Sports Medicine Source oraz MEDLINE with Full Text w Bibliotece PWSZ

Otwarty dostęp testowy do baz Rehabilitation&Sports Medicine Source oraz MEDLINE with Full Text w Bibliotece PWSZ

Otwarty dostęp testowy do baz Rehabilitation&Sports Medicine Source oraz MEDLINE with Full Text w Bibliotece PWSZ

Zapraszamy do korzystania z baz Rehabilitation&Sports Medicine Source oraz MEDLINE with Full Text. Bazy zapewniają dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism naukowych  o zasięgu międzynarodowym.

Rehabilitation & Sports Medicine Source – baza stworzona na potrzeby pracowników naukowych i studentów kierunków takich jak medycyna sportowa i rehabilitacja. Baza w swoich zasobach zawiera:

  • ponad 150 pełnotekstowych czasopism,
  • ponad 20 książek,
  • indeks dla ponad 200 czasopism z dziedziny medycyny sportowej i rehabilitacji,
  • 350,000 rekordów od 1963 roku.

MEDLINE with Full Text – baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.600 czasopism biomedycznych. Zakres tematyczny bazy:

  • medycyna,
  • pielęgniarstwo,
  • stomatologia,
  • weterynaria,
  • system ochrony zdrowia,
  • nauki przedkliniczne i wiele innych.

 Bazy dostępne są lokalnie z komputerów na terenie Uczelni oraz zdalnie z komputerów domowych z wykorzystaniem poniższych linków:

Rehabilitation & Sports Medicine Source

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=fc2ecb68-56c7-445b-996d-60bf3c698a0f%40sessionmgr4010

MEDLINE with Full Text

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=187d7c90-3ea4-42eb-abe0-a8b0b1488f5f%40sessionmgr4007

Dostęp jest aktywny od 24.05-24.07.2018 r.

Więcej informacji w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ

tel. 32 415-50-20 wew. 172

http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/

POLECAMY