Przysposobienie biblioteczne jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jego celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Biblioteki PWSZ w Raciborzu oraz przygotowanie ich do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki i jej usług (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu),
  • tematyka zbiorów biblioteki, ich rozmieszczenie (czytelnia, wypożyczalnia i Ośrodek Informacji Naukowej) oraz godziny otwarcia,
  • obsługa katalogu komputerowego biblioteki (rejestracja nowego czytelnika, wyszukiwanie i zamawianie materiałów, rezerwacja i prolongata książek, logowanie i sprawdzanie swojego konta użytkownika, formularz zaproponuj książkę),
  • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez bibliotekę.

Przysposobienie  biblioteczne dla studentów I roku uprawnionych do korzystania z zasobów biblioteki odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE pod adresem: https://enauka.pwsz.raciborz.edu.pl/login/index.php

Studenci logują się takimi samymi poświadczeniami jak do komputerów uczelnianych lub studenckiej poczty email (nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl).

Login: numer_albumu (bez zera wiodącego)

Hasło: takie jak do pozostałych uczelnianych systemów (MS Teams, email)

Studenci przed przystąpieniem do testu sprawdzającego są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi zawartymi w szkoleniu.

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Uzyskanie z testu wyniku 90% jest równoważne z zaliczeniem szkolenia.

Test online będzie dostępny w okresie :

01.10.2021 – 17.02.2022 r.

 

Zarządzenie Nr 94/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu odbywania przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 47-400 Racibórz tel.: 32 415 50 20 wew. 120 lub poprzez email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl.