Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uczelni na szkolenia w wyszukiwaniu informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i pracowników, którzy chcą dowiedzieć się, jak z pomocą biblioteki i Internetu, szybko i efektywnie docierać do najlepszych informacji opracowanych przez specjalistów i ekspertów.

 • Zgłoście się do nas, jeśli nie wiecie gdzie znaleźć potrzebne informacje i materiały do pisania pracy licencjackiej.
 • Pomożemy Wam w dotarciu do potrzebnych informacji.
 • Pokażemy jak szukać efektywniej.

Co oferujemy w Bibliotece?

 • informacja na temat zbiorów biblioteki,
 • pomoc w poszukiwaniu zbiorów w katalogu on-line,
 • instruktaż obsługi baz danych EBSCO, WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI, LEGALIS, ACADEMICA,
 • szkolenie w wyszukiwaniu w katalogach bibliotecznych, wyspecjalizowanych bibliografiach oraz bazach danych,
 • prezentacja możliwości wyszukiwania materiałów w bazach pełnotekstowych, czasopismach on-line, w zbiorach e-booków oraz repozytoriach,
 • wskazanie metod tworzenia bibliografii i przypisów,
 • pomoc w wyszukiwaniu zbiorów do zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
Otwórz plakat

Ośrodek Informacji Naukowej organizuje szkolenia w wyszukiwaniu informacji dla grup studentów (w tym grup seminaryjnych). Istnieje możliwość przygotowania szkoleń na zamówienie. Zajęcia te odbywają się w OIN. Proponowana tematyka zagadnień:

 • zbiory Biblioteki PWSZ i wyszukiwanie w katalogu on-line Prolib
 • bazy danych Wirtualna Biblioteka Nauki, EBSCO, Legalis i Academica
 • bazy danych on-line, multikatalogi, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe, platformy cyfrowe, dziedzinowe bazy danych, biblioteki wirtualne i repozytoria

Więcej informacji udziela Ośrodek Informacji Naukowej.

Studenci I roku wszystkich kierunków studiów uczestniczą w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego. Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej prowadzone są w Czytelni Ogólnej Biblioteki. Studenci dzięki przysposobieniu mają możliwość zapoznania się z:

 • strukturą Biblioteki i zadaniami poszczególnych działów,
 • usługami, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy,
 • strukturą zbiorów i godzinami otwarcia,
 • oferowanymi przez bibliotekę bazami danych, systemami i źródłami informacji,
 • wyszukiwaniem, zamawianiem zbiorów poprzez katalog on-line Prolib (konto czytelnika, opcje prolongaty i rezerwacji),
 • studenci otrzymują kody dostępu do czytelni on-line IBUKLibra.

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego są obowiązkowe i studenci otrzymują wpis zaliczenia do indeksu.