Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uruchomiła zdalny dostęp VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych spoza sieci PWSZ w Raciborzu. Technologia VPN  pozwala na korzystanie z baz danych do których biblioteka posiada dostęp (Ibuk Libra, Legalis Administracja, Ebsco, Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library) poza Uczelnią. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych biblioteki mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz  uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w naszej Uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać na stronie internetowej http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/zdalny-dostep-do-e-zasobow-spoza-sieci-pwsz-w-raciborzu/ lub bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Informacji Naukowej.

 

Biblioteka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

tel. 32 415 50 20 wew. 152,

 e-mail: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl