Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu udziela wsparcia dla studentów

w wyszukiwaniu informacji i materiałów do pisania pracy licencjackiej

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, którzy poszukują informacji oraz materiałów do pisania pracy licencjackiej, organizujemy szkolenia indywidualne on-line oraz uruchamiamy zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów bibliotecznych (zgodnie z prawem autorskim).

Szkolenia indywidualne on-line

Studenci, którzy skorzystają ze szkolenia uzyskają:

  • pomoc w wyszukiwaniu zbiorów w bazach on-line,

  • instruktaż obsługi baz danych EBSCO, Wirtualna Biblioteka Nauki, Legalis Administracja, Ibuk Libra,

  • prezentację możliwości wyszukiwania materiałów w bazach pełnotekstowych, czasopismach on-line, w zbiorach e-booków oraz repozytoriach,

  • wskazanie metod tworzenia bibliografii i przypisów,

  • pomoc w wyszukiwaniu literatury do zamówienia przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

Szkolenie zostanie przygotowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb na podstawie informacji przekazanych przez studentów na nasz adres email biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów bibliotecznych

Z usługi mogą skorzystać studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Możliwe jest zamawianie wyłącznie materiałów z naszych zbiorów bibliotecznych dla celów edukacyjnych. Wykonujemy skany z artykułów z czasopism, artykułów z prac zbiorowych, rozdziałów czy fragmentów książek. Zamówienie zawierające autora, tytuł, rok wydania i strony publikacji należy wysłać na nasz adres email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Biblioteka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

tel. (32) 415 50 20 wew. 120,

e-mail: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl