„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”

– Burrhus Frederic Skinner

Alma Mater Press

Wspólnie budujemy wizerunek pracownika naukowego.

Wspieramy działania poprawiające widoczność dorobku w sieci.

Promujemy osiągnięcia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Najnowsze publikacje Pracowników

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Hymn do dnia Wiersze wybrane z lat 1989-2019

Paweł Marcinkiewicz, Łódź Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Dom Literatury w Łodzi 2019

Nazwiska Mieszkańców Raciborza

Alina Zimna, Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskie. Wydawnictwo „Pro” 2020

Unifying Concepts in Translation Analysis. Practical resource Book

Monika Porwoł , Warszawa Wydawnictwo Naukowe Semper 2021

Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji : materiały źródłowe do dziejów Parafii Górnoślązaków w Teksasie

Patrycja Nosiadek, Opole Archiwum Państwowe; Instytut Śląski; Wydawnictwo św. Krzyża 2019

The naval war of the Pacific 1879-1884 : saltpeter war

Piotr Olender, Sandomierz Stratus as MMP Books 2020

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

Janusz Nowak, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2020

Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera Dyskusja nad sprawstwem, winą, karą

Stojer-Polańska J., Paulina M. Wiśniewska (red.), Poznań Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum 2021

w nawiasie

Janusz Nowak, Sopot Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu 2021

Implementacja idei europejskiego zielonego ładu determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Kuzior, Henryk A. Kretek (red.), Racibórz Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2021

Spotkania autorskie

z twórcami

Bibliografia Publikacji Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Statystyka

Liczba naukowców

Liczba publikacji

Monografie

Artykuły naukowe

Rozdział z książki

Z ostatniej chwili

Najnowszy tom “Przypadków kryminalnych”, których pomysłodawczynią jest kryminalistyk, dr Joanna Stojer-Polańska.

Kolejne wydanie Przypadków kryminalnych nawiązuje do filmowej postaci Dextera. Człowieka, który służąc w Policji, w bardzo kontrowersyjny sposób zajmował się zwalczaniem przestępczości, eliminując tych zabójców, których nie pozwalały osadzić w więzieniu procedury, i tych, których obejmowała ciemna liczba przestępstw, a więc pozostawali nieuchwytni. Oczywiście tylko pozornie byli nieuchwytni, gdyż Dexter skutecznie wykrywał i zabijał złych ludzi. Nie czynił tego jednak, przestrzegając procedur postępowania karnego, które zachowywał za to podczas oficjalnej pracy technika kryminalistyki. Kierował się ustalonym wcześniej z ojczymem Harrym własnym kodeksem. Czy jego zachowanie może być usprawiedliwione?.

Ze wstępu Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera – dyskusja nad sprawstwem, winą, karą

Dr Alina Zimna kierownik Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu, odebrała dziś z rąk Rektora PWSZ w Raciborzu             dr. Pawła Strózika i Prorektorów dr Beaty Fedyn i dr. Tomasza Czyszpaka gratulacje z okazji wydania nowej książki “Nazwiska mieszkańców Raciborza”.

Najciekawsze prace

Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Studia Filologiczne

Czasopismo Studia Filologiczne ukazuje się od 2007 roku i stanowi rzetelną informację oraz pomoc dla wszystkich filologów. Tomy poświęcone są zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, glottodydaktycznym oraz kulturowym, które adresowane są do badaczy polskich i zagranicznych.  Głównym celem publikacji jest wymiana myśli, wątpliwości, zdobytych doświadczeń, a także zapoznanie czytelnika z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami, naukową działalnością pracowników instytutów, etc., czyli możliwie najlepsza forma przekazu informacji i myśli filologicznej.

ISSN 1898-4657

Email

studiafilologiczne@pwsz.raciborz.edu.pl

Biblioteka zawsze po drodze …

Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie uczelni bez biblioteki – to niewątpliwie miejsce, które służy studentom i pracownikom przez cały okres studiów. Pomimo tego, że charakter pracy bibliotek ciągle się zmienia, również Biblioteka PWSZ w Raciborzu nadąża za wszystkimi zmianami i jest dziś najnowocześniejszą biblioteką naukową w powiecie. Użytkownikom biblioteki zapewniamy łatwy dostęp do zasobów, tworzymy przyjazne środowisko pracy oraz stale dostosowujemy świadczone usługi do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.

  • 56000 książek
  • 492 tytułów czasopism
  • 11 baz danych

Kreujemy nowy wizerunek biblioteki w środowisku akademickim, jako organizator wielu imprez i akcji promujących książkę i bibliotekę.

Autorzy o swoich książkach

„Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych”.

Ryszard Kapuściński

„W roku 2018 miałam przyjemność zostać zaproszona przez Fundację Leopolda Moczygemby do Teksasu. Kilkumiesięczny pobyt w San Antonio umożliwił mi zdobycie materiałów zarówno do pracy habilitacyjnej, jak i książki Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji. Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie

„Starałam się ukazać ogromne zaangażowanie w tworzenie wspólnot religijnych, które pomagały przetrwać pierwszym pokoleniom trudny czas adaptacji do warunków w nowym świecie. Należy przy tej okazji podkreślić, że wartości religijne i przywiązanie do tradycji stanowiły podwalinę życia społecznego dla Górnoślązaków w Teksasie, o czym między innymi będzie można przeczytać w mojej książce.”

dr Patrycja Nosiadek

Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Współczesność poddana dyktatowi hedonistycznej chwilowości, sztucznego optymizmu, okaleczonych i zdeformowanych wartości, odwróconych hierarchii; współczesność zanurzona w morzu acedii, nihilizmu i rozpaczy; współczesność – mówiąc krótko – jawiąca się jako świat, który „wypadł z osi” – ta współczesność cierpi na pogłębiający się deficyt nadziei. (…) Na szczęście nie brakuje dzisiaj twórców, którzy bardzo poważnie odpowiadają na dające się odczuwać, mimo dominacji owej postawy eskapizmu duchowego, pragnienie prawdziwej nadziei. (…) Prezentowani w niniejszej książce poeci są właśnie takimi poszukiwaczami nadziei, podejmującymi uporczywe próby zaspokojenia narastającego głodu tej cnoty”.

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

dr Janusz Nowak

Instytut Techniki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Zapraszamy do współpracy

Jesteś pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, prowadzisz badania naukowe, publikujesz, chcesz zaprezentować swoje wyniki.

Zapraszamy do współpracy

Formularz