Autor: Piotr Mucha

Paweł marcinkiewicz

Paweł Marcinkiewicz (ur. 1969) jest profesorem Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Katedry Literatur Anglojęzycznych w tamtejszym Instytucie Nauk o Literaturze. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na poezji...

Czytaj więcej