Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Amok

Janiszewska I., Poznań, Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Niewybaczalne

Janiszewska I., Poznań, Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Wrzask

Janiszewska I., Poznań, Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego 2020 Książka dostępna w: Wypożyczalnia  [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Histeria

Janiszewska I., Poznań, Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego 2020. Książka dostępna w:  Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Zrozumieć zbrodnię

Ornacka E., Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Skazana

Ornacka E.,  Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Telepata

Ksycki A., Poznań, Wydaw. Czarna Owca 2022 Książka dostępna w: Wypożyczalnia  [kliknij]
Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Lwowskie Orlęta : czyn i legenda

Nicieja S.S., Warszawa, Wydaw. Iskry 2009. Książka dostępna w:  Wypożyczalnia [kliknij]
Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Cena : w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie

Bikont A., Wołowiec, Wydaw. Czarne 2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki?

Le Goff, J., Warszawa, Wydaw. Aletheia 2022. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Dom Holendrów

Patchett A., Kraków, Wydaw. Znak  Litera Nova 2021 Książka dostępna w: Wypożyczalnia  [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Kobieta w białym kimonie

Johns A., Białystok, Wydaw. Kobiece 2021. Książka dostępna w:  Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej)

Sipowicz K., Pietras T., Wrocław, Wydaw. Continuo 2017. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej

Szmalec J., Binkuńska E., Brzuzy G., Wyszyński D. (red.), Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej

Wieczór E., Szmalec J., Brzuzy G. (red.), Warszawa, Wydaw. Difin 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji

Pawlusińska L., Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2021. Książka dostępna w:  Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

Chludziński B.Z., Toruń, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2021. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej

Tomaszewicz A., Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka

Jurgilewicz M. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Szustakiewicz P., Warszawa, Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej

Nadachewicz K., Bilewicz M., Toruń, Wydaw. Adam Marszałek  2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną : teoria i praktyka

Sowa-Bacia K., Toruń, Wydaw. Adam Marszałek 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III

Witerska K., Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Szkoła ogólnodostępna w procesie stawania się placówką włączającą

Skałbania B., Bidziński K., Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Drugi miecz : historia majowa

Handke P., Kraków, Eperons-Ostrogi 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Gdzie śpiewają raki

Owens D, Warszawa, Wydaw. Świat Książki 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Pomocnik kata

Krajewski M., Kraków, Wydaw. Znak 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Shuggie Bain

Stuart D., Poznań, Wydaw. Poznańskie 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Architektura w Polsce 1945-1989

Cymer A., Warszawa, Centrum Architektury, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Domy jednorodzinne : przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego

Siewczyńska M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Kształt zieleni : o estetyce, ekologii i projektowaniu

Hosey L., Kraków, Wydaw. Wysoki Zamek 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Modernizm między budynkami

Kępkowicz A., Sosnowska M., Woźniak-Kostecka I., Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Drogowskazy w geriatrii

Religa D., Derejczyk J. (red.), Warszawa, Wydaw. PZWL 2021. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Lokalne organizacje społeczne : koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia i fundacje

Barański R., Gdańsk, Wydaw. ODDK 2021. Książka dostępna w:  Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Mędrzycki R., Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer 2021. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

E-dokumentacja medyczna i telemedycyna : aspekty prawne

Król-Całkowska J., Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Deutsche Rechtssprache

Kaczmarek B., Warszawa, Wydaw. C.H. Beck 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Grundwortschatz Recht : niemiecki dla prawników

Grabowska M., Sychowska-Piotrkowicz M., Warszawa, Wydaw. Poltext 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Woynarowska-Sołdan M.,  Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Diagnostyka edukacyjna

Niemierko B., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Architektura a design w XXI wieku

Architektura a design w XXI wieku : wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej

Achramowicz R., Lorens A., Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2021. Książka dostępna w:  Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Grochowska E., Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Przekształcenia małych miast w Polsce

Przekształcenia małych miast w Polsce : studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy

Majewska A., Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Okładka książki Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Kinetic Control : ocena i reedukcja niekontrolowanego ruchu

Comerford M., Mottram S., Wrocław, Wydaw. Edra Urban & Partner 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki

Miłkowski T.M., Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer 2020. Książka dostępna w:  Czytelnia Ogólna [kliknij]

Mechanika budowli w architekturze historycznej

Litewka A., Litewka P., Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej 2020. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

(Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : wgląd w praktykę

Oelszlaeger-Kosturek B., Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy

Gryz J., Podraza A., Ruszel M. (red.), Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Finanse samorządu terytorialnego : ujęcie praktyczne

Banaszewska M., Kańduła S., Przybylska J., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Rola państwowej straży pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne

Jakubiak E., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia  i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Karczewska, Z.M., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Informatyzacja administracji publicznej : skuteczność regulacji

Ganczar M., Sytek A., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja

Skinner C., Warszawa, Wydaw. Poltext 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakażnych ludzi

Socha R., Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia  i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Gospodarka cyfrowa : jak nowe technologie zmieniają świat

Śledziewska-Kołodziejska K., Włoch R., Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji

Kowalczyk M.M., Kraków, Wydaw. Oficyna Wydawnicza 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Kroniki zbrodni

Całkiewicz M., Ziębiński R., Kraków, Wydaw. Znak 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Terror

Simmons D., Czerwonak, Wydaw. Vesper 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Podziemie : największy zamach w Tokio

Murakami H., Wołowiec, Wydaw. Czarne 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Za mroczną rzeką : jak przetrwałem piekło Korei Północnej

Ishikawa M., Kraków, Wydaw. Znak Horyzont 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij] 

Tatuażysta z Auschwitz

Morris H., Warszawa, Wydaw. Marginesy 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Armagedon i Paranoja. Zimna wojna. Nuklearna konfrontacja

Braithwaite R., Kraków, Wydaw. Znak Horyzont 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Niepokorne pokolenie milenium

Maciołek D., Warszawa, Wydaw. Difin 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list

Ślusarska, B., Zarzycka, D., Majda, A. (red.), Warszawa, Wydaw. PZWL 2017. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Rozmowy z seryjnymi morderczyniami

Berry-Dee C., Warszawa, Wydaw. Czarna Owca 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Obłęd

Kopińska J., Warszawa: Wydaw. Świat Książki 2019. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Motyw ukryty. Zbrodnie, sprawcy i ofiary . Z archiwum profilera

Bonda K., Lach B., Warszawa: Wydaw. Muza 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Grzesik W., Ruszaj A., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Internet rzeczy (IoT) : problemy cyberbezpieczeństwa

Krawiec J.Z., Warszawa, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Podstawy sztucznej inteligencji

Wawrzyński P., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji

Kabziński J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Sensory w obrabiarkach CNC

Skoczyński W., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Zarządzanie i inżynieria jakości

Hamrol A., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych

Giergiel M., Hendzel Z., Żylski W., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2013. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kliniczna psychologia sądowa

Rode D., Dukała K., Zalewska-Łunkiewicz K., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola służb specjalnych w Polsce

Zalewski S, Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań

Michalski K., Jurgilewicz M., Warszawa, Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe

Zieliński K.R., Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego : monitoring, kontrola, audyt

Szulin P., Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Biliński M., Gonet W., Wolska H., Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2020. Książka dostępna w Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy

Ciupiński A., Soja M., Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Rysz S., Warszawa: Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

Wiśniewski B., Warszawa: Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

Woynarowska B. (red.), Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

Wiśniewska M., Plendowska M., Mikler-Chwastek A., Warszawa, Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej

Dziewulak D., Warszawa: Wydaw. Sejmowe 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole

Chojak M., Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

Jerzak M. (red.), Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2016. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Opieka długoterminowa. Uuwarunkowania medyczne i prawne

Zielińska E., Guzak B., Syroka-Marczewska K. (red.), Warszawa, Wydaw. PZWL 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Polszczyzna na co dzień

Bańko M. (red.), Grzenia J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Językoznawstwo zastosowane

Tabakowska E., Kraków; Budapeszt; Syrakuzy, Wydaw. Austeria 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

English literature in context

Poplawski R. (red.), Cambridge: Cambridhe University Press 2017. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Literatura i reklama w Niemczech

Małyszek T., Kraków, Wydaw.  Universitas 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Leksykografia : słownik specjalistyczny

Bielińska M. (red.), Kraków: TAiWPN 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich

Kubaszczyk J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zarządzanie projektami informatycznymi

Flasiński M., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2013. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka

Lipowicz I., Szpor G., Świerczyński M (red.), Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Etos w zawodach medycznych

Nawrocka A., Kraków: Wydaw. WAM 2008. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

60 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych

Chevallier L., Gajewska D., Wrocław: Wydaw. Edra Urban & Partner 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Architekci i historia

Sepioł J.M.,  Warszawa: Wydaw. Kraków : TAiWPN „Universitas” 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Teoria i praktyka iluminacji obiektów

Żagan W., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Tragedia na przełęczy Diatłowa. Historia bez końca

Lugen A., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Gambit królowej

Tevis W.S., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta

Krzyżanowski Ł., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]