Prowadź swój pług przez kości umarłych

O. Tokarczuk

Kraków: Wydawnictwo Literackie 2019

Thriller moralny, który do ostatniej strony trzyma w napięciu.

Akcja rozgrywa się w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszejko – kiedyś inżynier mostów, dziś wiejska nauczycielka angielskiego, geografii i dozorczyni domów letniskowych. Jej pasją jest astrologia, a wielką miłością wszelkie zwierzęta. Gdy dzieje im się krzywda, Janina staje w ich obronie i upomina się o szacunek dla nich. Jak łatwo przewidzieć, nikt nie przejmuje się kobietą, która uważa, że świat jest odbiciem tego, co zapisane w gwiazdach, a w wolnych chwilach czyta Williama Blake’a.

W okolicy zaczynają umierać kłusownicy i krzywdziciele zwierząt. Seria zgonów rośnie. Janina ma teorię na temat motywu i sprawcy tych zbrodni, ale policja ignoruje ją, traktując jak nieszkodliwą dziwaczkę. Jednak Janina wie więcej, bo czyta w gwiazdach, jak w otwartej księdze.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Ostatnie historie

O. Tokarczuk

Kraków: Wydawnictwo Literackie 2019

Trzy kobiety, babka, córka i wnuczka, spotykają na swojej drodze śmierć. Stają przed koniecznością spojrzenia na swoje życie od nowa.

Każda z nich szuka dla siebie właściwego miejsca. Choć są przedstawicielkami różnych pokoleń tej samej rodziny, ich światy nie przystają do siebie.

„Ostatnie historie” to współczesna saga, w której na oczach bohaterów przemija ich świat.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Nie ma

M. Szczygieł

Warszawa: Wydawnictwo Dowody na Istnienie – Fundacja Instytut Reportażu 2018

Mariusz Szczygieł – laureat Europejskiej Nagrody Literackiej i Dziennikarz Roku 2013 – opowiada prawdzie historie o nie ma. Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma pamięci. Nie ma widelców do sera. Nie ma miłości. Nie ma życia. Nie ma fikcji. Nie ma właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma grobu. Nie ma siostry. Nie ma klamek. Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma nie ma. 

Rozmówcami Szczygła są ludzie z różnych światów: czeska poetka, ukraiński żołnierz, polska księgowa, albański malarz, izraelska pisarka, a także jego ojciec, z którym autor wybiera się ostatni raz w życiu do Pragi. Nad książką unosi się rada, którą dała autorowi Hanna Krall: „Wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność”.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Zrównoważony Rozwój – Sustainable Development – Debiut Naukowy – T. 10

Red. nauk. H. Kretek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2019

Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger (1802 – 1944) – zarys monograficzny

R. Sput

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2019

Przedstawione mi do zaopiniowane studium stanowi nader ważne opracowanie jednego z bardzo znaczących, górnośląskich organów prasowych, jakim  było pismo wydawane w Raciborzu  Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger, ukazujące się w bardzo dużym przedziale czasowym, bo od roku 1802 do 1944, zatem niemal do końca II wojny światowej. Z satysfakcją można powiedzieć, że Autorka znakomicie wywiązała się  z podjętego zadania i już we wstępie recenzji z całym przekonaniem rekomenduję pracę do druku. Czytelnik otrzyma świetne, całościowe opracowanie tego niezwykle ciekawego periodyku, który przez okres bez mała 150 lat współtworzył górnośląską kulturę. Studium dr Renaty Sput  oceniam bardzo wysoko. Przybliża czytelnikom  niezwykle ważne pismo, które ukazując się przez bez mała  trzy półwiecza w Raciborzu, stanowi znakomite – a niejednokrotnie jedyne – źródło do poznania dziejów miasta, ziemi raciborskiej, a także Górnego Śląska, w splocie wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. Anzeiger  okazuje się kopalnią wiedzy o Raciborzu, a także Górnym Śląsku. Książka, mimo naukowego charakteru,  napisana lekko i przystępnie, będzie ciekawą lekturą nie tylko dla miłośników ziemi raciborskiej, lecz także szerszego kręgu. Jednym z jej  walorów  jest bowiem ubogacenie treści relacjami niektórych artykułów pomieszczonych w piśmie, jak chociażby przykuwająca uwagę historia słynnego księcia Lichnowskiego. (Z recenzji)

Racibórz i ziemia raciborska w okresie wielkiej wojny 1914-1918: „Śladami naszej przeszłości – rok 1945 na Raciborszczyźnie” = Ratibor und das Ratiborer Land während des Großen Krieges 1914-1918 

R. Sput, P. Sput

Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny 2019

Opracowanie podejmuje temat wydarzeń na ziemi raciborskiej w okresie I wojny światowej z podziałem na poszczególne lata. Ponadto opisuje sytuację społeczno-gospodarczą powiatu przed wybuchem konfliktu, przyczyny wojny, omawia kwestie mobilizacji armii II Rzeszy, w tym na Śląsku, a także traktuje o losach raciborskiego garnizonu, percepcji konfliktu w lokalnej świadomości społecznej i sprawie polskiej na łamach Der Oberschlesische Anzeiger. Wydanie dwujęzyczne – polskie i niemieckie. Suplement zawiera bogaty materiał ikonograficzny (filokartystyczny) ze zbiorów prywatnych, m.in. korespondencję wojenną.

Biedny polski katolik czyta Życie Keitha Richardsa

J. Nowak

Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2017

 

Kobiety ze Śląska

K. Siwczyk

Czerwionka-Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza VECTRA 2018

Dziesięć wyjątkowych kobiet ze Śląska. Każda osiągnęła wielki sukces. Piosenkarki Anna Wyszkoni, Katarzyna Groniec i Kasia Moś, Miss Polonia Karina Wojciechowska, aktorka Jolanta Fraszyńska, bizneswoman Marta Frank, pisarka Anna Diewit-Meller, prezenterki i dziennikarki Agnieszka Hyży i Anna Popek oraz finalista Master Chefa Kinga Paruzel – wszystkie bohaterki tej książki podkreślają, że Śląsk zajmuje w ich sercu ważne miejsce. Dziesięć niezwykłych rozmów, dzięki którym poznasz bliżej śląskie kobiety sukcesu.

Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie

M. Cieślicka, M. Napierała, D. Sitkowski

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013

Publikacja z jednej strony przedstawia teoretyczne podstawy planowania kariery zawodowej, a z drugiej cenny dorobek i możliwość kształtowania karier zawodowych studentów. Książka jest cennym wkładem w poszukiwaniach teoretycznych i praktycznych możliwości doskonalenia procesu kształtowania karier zawodowych studentów. Ważna dla teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją młodzieży akademickiej, doradców zawodowych, urzędów pracy, szkół oraz studentów.

Wstęp do teorii rekreacji

M. Napierała, R. Muszkieta

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011

Książka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami – trenerów, instruktorów czy fizjoterapeutów.

Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) populacji Górnego Śląska

W. Mynarski, W. Garbaciak, H. Stokłosa, G. Grządziel

Katowice: Wydawnictwo AWF 2007

Z opinii recenzenta
„Oceniana praca jest ewenementem w polskim piśmiennictwie z zakresu kultury fizycznej w ostatnich latach. Decydują o tym dwa następujące fakty. Obszerny, można powiedzieć kompleksowy zakres przeprowadzonych badań oraz nowoczesny dobór cech i prób sprawności motorycznej dokonany pod kątem najnowszych tendencji rozumienia sprawności funkcjonalnej (aspekt zdrowotny), jej oceny i diagnozy, co jest znacznym postępem metodologicznym w stosunku do dotychczas stosowanych sposobów oceny. Opracowanie ma więc charakter utylitarny (głównie w sensie społecznym), stanowiąc jakby „wdrożenie”, uzupełnienie nowoczesnych i postępowych myśli teoretycznych.
Wyrażam o całości pracy ocenę pozytywną a nawet pochlebną. Jest • to poważna rozprawa badawcza o aspiracjach teoretycznych i wartościach empirycznych, niepozbawiona elementów nowatorskich (H-RF). Jest zrobiona starannie i napisana poprawną polszczyzną prezentuje właściwe i zaawansowane metody, dowodzi kompetencji autorów, ich wiedzy i znajomości literatury przedmiotu. Uważam także, iż recenzowana praca stanowi  asumpt i podstawę do dalszych 'poszukiwań badawczych”.
prof, dr hab. Stanisław Żak

Pedagogika: podręcznik akademicki

Red. nauk. Z. Kwieciński, B. Śliwerski

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019

W trzech modułach podręcznika opisano zagadnienia dotyczące:

 • Pedagogiki jako nauki – zarysowano tu zwięźle historię wychowania i myśli pedagogicznej oraz opisano podstawowe subdyscypliny pedagogiki: dydaktykę ogólną, pedagogikę wczesnej edukacji, pedagogikę społeczną, mediów, młodzieży, porównawczą, filozofię edukacji oraz pedagogikę specjalną. Tę część zamykają syntetyczne analizy paradygmatów badań pedagogicznych – jakościowych i ilościowych.
 • Prądów i kierunków współczesnej myśli pedagogicznej – w tej części przybliżono główne założenia takich nurtów, jak pedagogika personalistyczna, krytyczna, emancypacyjna, ekologiczna, anarchistyczna czy międzykulturowa.
 • Pedagogiki reform edukacyjnych – tu Czytelnik znajdzie między innymi informacje na temat pedagogiki Marii Montessori, Janusza Korczaka, planu daltońskiego, pedagogiki waldorfskiej, a także szczegółowe omówienia reform edukacyjnych w Polsce prowadzonych od lat 70. ubiegłego wieku.

Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole i możliwości jej doskonalenia

J. Ropski

Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2015

Bezpieczeństwo […] jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, decydu¬jącym warunkiem istnienia, rozwoju i przetrwania podmiotów społecznych – człowieka, grupy społecznej czy państwa. Z punktu widzenia człowieka bezpieczeń¬stwo nie oznacza życia bez niebezpieczeństwa lub zagrożenia, ale przede wszystkim – posiadanie zdolności prze¬ciwstawiania się zagrożeniom, nauczenie się jak być bezpiecznym. Zdolności te mogą ludzie uzyskać w procesie edukacji dla bezpieczeństwa.
Recenzowana praca koncentruje się na problemach edukacji młodzieży do bezpiecznego życia, na pozyskaniu wiedzy i umiejętności, potrzebnych dla racjonalnych zachowań w sytuacji zagrożenia.
Z tego punktu widzenia oceniam pracę nie tylko jako bardzo potrzebną, ale rów¬nież bardzo aktualną.

Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

Red. nauk. B. Woynarowska

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

„Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie:

– dbałości o ciało
– zdrowia psychicznego
– żywienia
– aktywności fizycznej
– bezpieczeństwa
– zdrowia seksualnego
– zapobiegania zachowaniom ryzykownym
– bycia aktywnym pacjentem.

Osobne rozdziały poświęcono edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

System zarządzania jakością usług: zasady i metody: (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych)

J. Maciąg

Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 2010

 

Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego

K. Mrozowicz, W.W. Ziaja

Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2012

 

Turystyka aktywna w województwie śląskim: wybrane zagadnienia

Red. R. Tomik

Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 2013

Celem monografii jest przedstawienie poglądów i wieloaspektowych badań związanych z turystyką aktywną w województwie śląskim z perspektywy różnych nauk opisujących zjawiska występujące w turystyce. Część opracowań ma charakter poglądowy, część zaś przedstawia wyniki badań własnych.

I Bóg zesłał mi…Joannę: dziennik terapii

Z. Sareńska

Poznań: Wydawnictwo Literackie Silva Rerum

Zofia Sareńska – kobieta jakich wiele, zwyczajna i niezwyczajna, przeciętna i wyjątkowa, niewyróżniająca się w tłumie. Jedna z tysięcy kobiet, ofiar przemocy domowej. Niepoprawna optymistka, która mimo wszystko patrzy na świat przez różowe okulary.

„I Bóg zesłał mi…Joannę” to fragmenty dziennika, jaki prowadziła w trakcie kilkuletniej terapii. Dzieli się w nim swoimi przeżyciami i emocjami, pokazuje, jak trudno jest pokonać samego siebie, własne lęki i słabości.

Ma nadzieję, że w ten sposób pomoże komuś wyjść z roli ofiary i z księżniczki zaklętej w dzieciństwie w żabę przemienić się w królową – królową swojego życia. 

Książka ma pozytywne recenzje dr kryminalistyki Joanny Stojer-Polańskiej oraz dziennikarza Dariusza Kortko.

Zabójstwo a niepoczytalność

F. Bolechała

Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva rerum 2018

Zabójstwo jest czynem, który stanowi dynamiczny rezultat kombinacji i wzajemnego oddziaływania wielu różnorodnych czynników, zarówno tych, mających swoje źródło w osobie sprawcy, jak i będących efektem konkretnej sytuacji, w której się on znalazł. Dlatego też sprawcy zabójstw są uznawani za grupę zróżnicowaną, heterogenną pod względem struktury osobowości, procesów motywacyjnych, związków i relacji z ofiarą czy też sposobu działania. Nieliczną, lecz interesującą część tej grupy stanowią osoby niepoczytalne, dokonujące zabójstw pod wpływem choroby psychicznej lub pewnych szczególnych zaburzeń psychiki. Ich czyny są przeważnie nagłe, niespodziewane i niezgodne z prezentowanymi wcześniej właściwościami osobowości.

CPE use of English: student’s book

V. Evans

Newburry: Express Publishing 2018

CPE Use of English (New Edition) to nowe wydanie bestsellerowej publikacji, uwzględniające zmiany w egzaminie CPE obowiązujące od 2013 r. Podręcznik obejmuje pełny zakres gramatyki wymagany na egzaminie wraz z jasnymi przykładami, przystępnymi omówieniami reguł gramatycznych i interesującymi ćwiczeniami dla uczniów na poziomie proficiency. Różnorodne ćwiczenia zapewniają systematyczne przyswajanie idiomów, czasowników złożonych, kolokacji, przyimków i zasad słowotwórczych. Podręcznik umożliwia rzetelne i skuteczne przygotowanie do egzaminu CPE, a także innych egzaminów o podobnym stopniu trudności. Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, uczestników kursów językowych oraz osób przygotowujących się do egzaminu CPE lub innych egzaminów na podobnym poziomie trudności. Książka przeznaczona jest do pracy w grupie na zajęciach, a także do samodzielnego wykorzystania.

Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency: fully updated for the revised CPE

R. Side, G. Wellman

Harlow: Longman 2018

Książka zawiera dokładny opis struktur i słownictwa obowiązującego na poszczególnych egzaminach. Każdy rozdział w sposób zwięzły i jasny prezentuje gramatykę i słownictwo, oraz utrwala je poprzez różnorodne ćwiczenia.

 • Książki uwzględniają wszystkie wymogi egzaminów, w tym zmienionego egzaminu Proficiency
 • Longman Language Corpus pomaga identyfikować i korygować błędy
 • Każdy rozdział zawiera test diagnostyczny
 • Testy sprawdzające skonstruowane są dokładnie na wzór odpowiednich egzaminów
 • Ćwiczenia stopniowo i systematycznie przygotowują do egzaminów
 • Szczególny nacisk jest kładziony na słownictwo i użyteczne zwroty
 • Czytelne odnośniki pozwalają szybko odnaleźć zagadnienia gramatyczne i słownictwo z określonego zakresu

Destination C1&C2: grammar&vocabulary

M. Mann, S. Taylore-Knowles

Oxford: Macmillan Education 2008

* Up-to-date syllabus based on the C1 and C2 levels of the Council of Europe’s framework
* 26 units, including grammar and vocabulary
* Systematic practice of all the grammar and vocabulary presented in a wide range of exercise types
*Strong emphasis on revision and consolidation, with reviews and tests
* Useful reference section including topic vocabulary, phrasal verbs, phrases, patterns and collocations, idioms and word formation
 

 

Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych

R. Dindorf, P. Woś

Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2014

 

 

Projektowanie układów sterowania dla automatyzacji procesów technologicznych

Z. Szcześniak, A. Szcześniak

Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2015

 

Bezpieczeństwo układów hydraulicznych i pneumatycznych

R. Dindorf, J. Takosoglu, P. Woś

Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2018

 

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2012 = Krakow Photomonth Festival 2012

Red. J. Osiewicz-Lorenzutti

Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2012

Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie 2012.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2013 = Krakowe Photomonth Festival 2013

Red. Joanna Osiewicz-Lorenzutti

Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2013

Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie 2013.

Medycyna ratunkowa: nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego

Red. nauk. J. Jakubaszko

Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2018

Podręcznik Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego przedstawia usystematyzowane podejście do postępowania z pacjentami w stanach zagrożenia życia bazujące na wytycznych Advanced Life Support Group oraz European Resuscitation Council (ERC).

Podręcznik opisuje nagłe zagrożenia nieurazowe wg zunifikowanego schematu, zawierającego prawidłową ocenę wstępną stanu pacjenta, patomechanizm zaburzeń ustrojowych, a następnie zalecane procedury diagnostyczne.
W sposób skondensowany – w postaci schematów i algorytmów – przedstawia postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC.
Podręcznik stał się bestsellerem z uwagi na bardzo przystępny opis patomechanizmu chorób z wielu działów medycyny.

Onkologia w praktyce

Red. nauk. A. Deptała

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

Jest to nowoczesny podręcznik onkologii dla lekarzy rodzinnych i internistów, prezentujący interdyscyplinarne, holistyczne podejście do pacjenta leczonego onkologicznie. Obecnie terapia chorego na nowotwór wymaga, oprócz zastosowania najnowszych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii, wysiłku zespołu specjalistów: chirurga, onkologa-radioterapeuty i onkologa klinicznego, a także psychologa, specjalistów od rehabilitacji, leczenia bólu i żywienia, genetyka, immunologa oraz transplantologa. Niezbędne jest zatem zaznajomienie z tą problematyką lekarzy podstawowej opieki medycznej, którzy kontaktują się z chorymi jako pierwsi, leczą ich i służą pomocą im oraz ich rodzinom na co dzień. W podręczniku zawarto wiedzę o najnowocześniejszych metodach diagnostyki patomorfologicznej oraz terapii nowotworów, najnowszych sposobach leczenia bólu. podstawach rehabilitacji w onkologii oraz opiece terminalnej nad chorymi na nowotwory.
Książka jest akceptowana przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

ABC radiologii w medycynie ratunkowej

Red. wyd. oryg. Otto Chan; wyd. 1 pol. pod red. U. Zaleskiej-Dorobisz

Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2009

Kolejny podręcznik z popularnej serii ABC ma na celu zapoznanie czytelników z interpretacją radiogramów opartą na prostym schemacie. Omawia kolejno regiony anatomiczne, najważniejsze zagadnienia radiologii pediatrycznej oraz urazy mnogie. Każdy rozdział zawiera przypomnienie podstaw anatomii radiologicznej, prezentuje typowe radiogramy, proste ABC standardowej interpretacji radiogramów, przegląd najczęstszych nieprawidłowości i kończy się streszczeniem.

Książka ABC radiologii w medycynie ratunkowej” jest świetnym podręcznikiem wprowadzającym czytelnika w tajniki obrazowania radiologicznego i codzienny warsztat diagnostyki przyłóżkowej. Stanowi doskonałe źródło wiedzy zarówno dla lekarzy praktykujących na oddziałach ratunkowych, jak i dla ratowników oraz personelu średniego.

Juliusz Jakubaszko Z Przedmowy

Współczesne bezpieczeństwo Polski: międzynarodowy wymiar instytucjonalny

Red. nauk. A. Wejkszner, S. Wojciechowski

Warszawa: Wydawnictwo Difin

Podręcznik w przystępny i interesujący sposób przybliża czytelnikowi kluczowe informacje związane z uczestnictwem Polski w aktywności współczesnych organizacjach międzynarodowych mających wpływ na międzynarodowe bezpieczeństwo naszego państwa. Koherentność zaprezentowanej analizy pozwala wszystkim zainteresowanym tą problematyką zrozumieć dynamiczne zależności pomiędzy aktywnością naszego państwa w wybranych organizacjach międzyrządowych, a ich oddziaływaniem na bezpieczeństwo Polski.

Bezpieczeństwo Obronność Wojskowość: problemy planowania strategicznego

A. Dawidczyk

Warszawa: Wydawnictwo Difin 2019

W publikacji przedstawiono strategiczne problemy bezpieczeństwa państwa w nadchodzącej, trudno przewidywalnej przyszłości, projekcje i prognozy zmian w jego systemowym otoczeniu. Omówiono w niej wizje funkcjonowania państwa w złożonych, odmiennych od dotychczasowych warunkach, a także koncepcje działania i wybory strategiczne. Dokonano strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, obronności i wojskowości jako narzędzi planowania strategicznego wymiar narodowy i w odniesieniu do reprezentatywnych w tej mierze krajów świata.
Książka przedstawia istniejący stan bezpieczeństwa, a także propozycje funkcjonowania systemu strategii w państwie wraz z zależnościami funkcjonalnymi, na tle identyfikowanych problemów przyszłości. Dodatkowo wskazano propozycje zmian w zakresie opracowywania przeglądów, strategii, struktur ze względu na stosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, a zatem wizję nowej metodologii.
Jest to książka dla osób, którzy myślą poważnie o przyszłości państwa, intelektualistów, potrzebujących głębszego osadzenia swoich refleksji na temat bezpieczeństwa obronności i wojskowości w szerszym, wychodzącym poza wyłącznie szczegółowy aspekt kontekście. Publikacja o przyszłości państwa, planowaniu i metodologii.

Państwo islamskie ISIS: nowa twarz ekstremizmu

O. Wasiuta, S. Wasiuta

Warszawa: Wydawnictwo Difin 2018

Książka skierowana jest do Czytelnika, który chce zrozumieć fenomen Państwa Islamskiego, ale chce otrzymać wiedzę usystematyzowaną, naukową, pozbawioną medialnego szumu.

Autorzy przedstawiają genezę ISIS, zarówno w aspekcie historycznym, jak i ideologicznym, pokazując przyczyny ruchów ekstremistycznych odwołujących się do fundamentalizmu islamskiego. Czytelnik pozna struktury ISIS, sposoby finansowania, werbunku i wpływ środowiska międzynarodowego na organizację i jej na stosunki międzynarodowe, nie tylko w wymiarze lokalnym.

Istotnym walorem książki jest bardzo liczne wykorzystanie źródeł rosyjskich. Pojawia się też wiele wątków wskazujących na powiązania i problemy Federacji Rosyjskiej w kontekście powstania i działalności ISIS.

Drewno i architektura: dzieje budownictwa drewnianego w Polsce

G. Ruszczyk

Warszawa: Wydawnictwo Arkady 2014

Drewniana architektura w Polsce zawdzięcza swą wyjątkową różnorodność przede wszystkim geografii i historii. Tu, na pograniczu Wschodu i Zachodu, krzyżowały się i wzajemnie na siebie oddziaływały różne tradycje budowlane, czemu sprzyjała tolerancja, panująca tak w Polsce Piastów, jak w wielonarodowościowym i wielowyznaniowym państwie polsko-litewskim. Tolerancja nakazywała udzielać schronienia przybyszom niezależnie od tego, czy byli oni uchodźcami religijnymi i politycznymi uciekającymi przed prześladowaniami, czy też ekonomicznymi, szukającymi lepszych warunków życia. W rzeczpospolitej mogli oni zachować własne obyczaje i wiarę, dzięki czemu budowali świątynie zgodnie z programem ideowym i tradycją swojej religii. Rozmaitość narodów i wyznań, a w ślad za nimi dzieł architektury – począwszy od kościołów rzymskokatolickich i cerkwi prawosławnych, przez zbory różnych odłamów protestantyzmu, bóżnice, kienesy i meczety, a na zabudowie całych miast kończąc – zdecydowała o bogactwie kształtów i dekoracji oraz o specyfice drewnianego budownictwa na rozległych terenach Rzeczpospolitej.

Punkt i linia a płaszczyzna: przyczynek do analizy elementów malarskich

W. Kandyński

Łódź: Wydawnictwo Officyna 2019

„Książka Kandyńskiego pomyślana była jako podręcznik i przeznaczona przede wszystkim dla studentów. Dziś stanowi ona klasyczną pozycję w literaturze światowej, jest nieodzowną i poszukiwaną pomocą w studiach teoretycznych i w malarskiej praktyce” – Stanisław Fijałkowski.

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

W. Rokicki

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2018

Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej spójności z logiką kształtowania strukturalnego. Nowatorska forma architektoniczno-konstrukcyjna to na pewno silny impuls do tworzenia oryginalnych kształtów, które będą inspirowały kolejnych twórców. Znaczącym aspektem w kształtowaniu wspornikowych domów indywidualnych jest ich subiektywny odbiór emocjonalny z oczywistą świadomością, że nowe architektoniczne formy przestrzenne z czasem powszednieją, co należałoby uznać za stan naturalny. Zgromadzenie takich przykładów w jednej pracy oraz ich uszeregowanie wskazuje na występowanie tendencji do wykorzystywania form wspornikowych we współczesnej, interdyscyplinarnej twórczości architektonicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego: zagadnienia administracyjnoprawne

A. Piskorz-Ryń

Warszawa: Wolters Kluwer 2018

W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. oraz w polskiej ustawie z 25.02.2016 r. regulującej omawianą problematykę. Podejmowane w rozprawie zagadnienia mają na celu opisanie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako prawa hybrydowego, realizującego cele ekonomiczne i pozaekonomiczne, łączącego elementy administracyjnej i cywilnej metody regulacji.

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Red. nauk. J. Wyporska-Frankiewicz

Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2019

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek.

   Autorki przybliżyły takie zagadnienia jak:

 • katalog podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej,
 • zasady udostępniania informacji publicznej,
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej,
 • weryfikacja rozstrzygnięć podejmowanych na skutek wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postępowaniu odwoławczym i sądowoadministracyjnym,
 • informacja publiczna w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej.

Prawo gospodarcze prywatne

Red. T. Mróz, M. Stec

Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2018

Książka „Prawo gospodarcze prywatne” składa się z trzech części , z których:

 • pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami;
 • druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania;
 • trzecia przedstawia najważniejsze umowy w obrocie gospodarczym, w tym m.in.: umowy przenoszące własność praw i rzeczy, umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym czy umowy przewozowe.

Nowoczesne zarządzanie produkcją: ujęcie procesowe

Red. nauk. K. Szatkowski

Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2014

Książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy potrzebnej do praktycznego projektowania i organizowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania produkcją i przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi.

Grupa autorów pod przewodnictwem prof. Kazimierza Szatkowskiego omawia proces zarządzania produkcją w trakcie działalności badawczej, przygotowania prototypów, uruchomienia produkcji, kontrolowania jakości. W książce przedstawione zostały systemy informatyczne, które pomagają w realizacji wymienionych etapów. Wyjaśnione zostały nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, a wszystkie rozdziały zawierają zdjęcia i rysunki, które pomogą Czytelnikom wykorzystać informacje w praktyce. Szczególną wartością książki jest część dotycząca nowoczesnych koncepcji zarządzania produkcją, takich jak Lean Management oraz Six Sigma.

Porady zawarte w książce są przydatne dla praktyków przemysłowych, przede wszystkim dla: pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pracowników firm consultingowych oraz innowacyjno-wdrożeniowych (menedżerów, projektantów, inżynierów). Publikacja stanowi również niezbędny podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania oraz kierunków inżynierskich, w szczególności studiujących na specjalnościach związanych z zarządzaniem produkcją.

Przygotowanie produkcji

K. Szatkowski

Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2008

Publikacja jest podręcznikiem do przedmiotu „Przygotowanie produkcji”, a także lekturą uzupełniającą dla zarządzania produkcją. Przeznaczona zarówno dla studentów wyższych uczelni na kierunku „Zarządzanie” i „Inżynieria produktu”, jak i dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem produkcją w praktyce.

Zawiera kompleksową wiedzę na temat procesu przygotowania nowej produkcji rozumianego jako wszelkie działania zmierzające do uruchomienia produkcji przemysłowej nowego wyrobu. Zawarta w niej wiedza ma charakter interdyscyplinarny, wiążący problematykę organizacji i zarządzania z aspektami technicznymi i technologicznymi, podporządkowanymi wymogom ekonomicznym.

Książka podzielona jest na 4 części, w których autor omawia:

 • techniczne przygotowanie produkcji;
 • problematykę konstrukcyjno-doświadczalną i technologiczną;
 • wpływ i wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych;
 • organizację i planowanie procesu przygotowania nowej produkcji oraz sterowanie nim.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

E. Michalski

Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2013

Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów nauczania takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie.

Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału.

Podręcznik jest podzielony na 14 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m.in.: