Finanse samorządu terytorialnego : ujęcie praktyczne

Banaszewska M., Kańduła S., Przybylska J., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Rola państwowej straży pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne

Jakubiak E., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia  i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Karczewska, Z.M., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Informatyzacja administracji publicznej : skuteczność regulacji

Ganczar M., Sytek A., Warszawa, Wydaw. CeDeWu 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja

Skinner C., Warszawa, Wydaw. Poltext 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakażnych ludzi

Socha R., Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia  i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Gospodarka cyfrowa : jak nowe technologie zmieniają świat

Śledziewska-Kołodziejska K., Włoch R., Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji

Kowalczyk M.M., Kraków, Wydaw. Oficyna Wydawnicza 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Kroniki zbrodni

Całkiewicz M., Ziębiński R., Kraków, Wydaw. Znak 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Terror

Simmons D., Czerwonak, Wydaw. Vesper 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Podziemie : największy zamach w Tokio

Murakami H., Wołowiec, Wydaw. Czarne 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Za mroczną rzeką : jak przetrwałem piekło Korei Północnej

Ishikawa M., Kraków, Wydaw. Znak Horyzont 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij] 

Tatuażysta z Auschwitz

Morris H., Warszawa, Wydaw. Marginesy 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Armagedon i Paranoja. Zimna wojna. Nuklearna konfrontacja

Braithwaite R., Kraków, Wydaw. Znak Horyzont 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Niepokorne pokolenie milenium

Maciołek D., Warszawa, Wydaw. Difin 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list

Ślusarska, B., Zarzycka, D., Majda, A. (red.), Warszawa, Wydaw. PZWL 2017. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij] 

Rozmowy z seryjnymi morderczyniami

Berry-Dee C., Warszawa, Wydaw. Czarna Owca 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Obłęd

Kopińska J., Warszawa: Wydaw. Świat Książki 2019. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Motyw ukryty. Zbrodnie, sprawcy i ofiary . Z archiwum profilera

Bonda K., Lach B., Warszawa: Wydaw. Muza 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Grzesik W., Ruszaj A., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Internet rzeczy (IoT) : problemy cyberbezpieczeństwa

Krawiec J.Z., Warszawa, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Podstawy sztucznej inteligencji

Wawrzyński P., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji

Kabziński J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Sensory w obrabiarkach CNC

Skoczyński W., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Zarządzanie i inżynieria jakości

Hamrol A., Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych

Giergiel M., Hendzel Z., Żylski W., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2013. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kliniczna psychologia sądowa

Rode D., Dukała K., Zalewska-Łunkiewicz K., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola służb specjalnych w Polsce

Zalewski S, Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań

Michalski K., Jurgilewicz M., Warszawa, Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe

Zieliński K.R., Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego : monitoring, kontrola, audyt

Szulin P., Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Biliński M., Gonet W., Wolska H., Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2020. Książka dostępna w Czytelnia Ogólna  [kliknij]

Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy

Ciupiński A., Soja M., Warszawa, Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Rysz S., Warszawa: Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa

Wiśniewski B., Warszawa: Wydaw. Difin 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka

Woynarowska B. (red.), Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2018. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

Wiśniewska M., Plendowska M., Mikler-Chwastek A., Warszawa, Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej

Dziewulak D., Warszawa: Wydaw. Sejmowe 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole

Chojak M., Warszawa: Wydaw. Difin 2021. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

Jerzak M. (red.), Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2016. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Opieka długoterminowa. Uuwarunkowania medyczne i prawne

Zielińska E., Guzak B., Syroka-Marczewska K. (red.), Warszawa, Wydaw. PZWL 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Polszczyzna na co dzień

Bańko M. (red.), Grzenia J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Językoznawstwo zastosowane

Tabakowska E., Kraków; Budapeszt; Syrakuzy, Wydaw. Austeria 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

English literature in context

Poplawski R. (red.), Cambridge: Cambridhe University Press 2017. Książka dostępna w: Czytelnia Ogólna [kliknij]

Literatura i reklama w Niemczech

Małyszek T., Kraków, Wydaw.  Universitas 2018. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Leksykografia : słownik specjalistyczny

Bielińska M. (red.), Kraków: TAiWPN 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich

Kubaszczyk J., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Zarządzanie projektami informatycznymi

Flasiński M., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 2013. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Telemedycyna i e-zdrowie. Prawo i informatyka

Lipowicz I., Szpor G., Świerczyński M (red.), Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Polska 2019. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Etos w zawodach medycznych

Nawrocka A., Kraków: Wydaw. WAM 2008. Książka dostępna w Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

60 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych

Chevallier L., Gajewska D., Wrocław: Wydaw. Edra Urban & Partner 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Architekci i historia

Sepioł J.M.,  Warszawa: Wydaw. Kraków : TAiWPN „Universitas” 2015. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Teoria i praktyka iluminacji obiektów

Żagan W., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia i Czytelnia Ogólna [kliknij]

Tragedia na przełęczy Diatłowa. Historia bez końca

Lugen A., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2020. Książka dostępna w Wypożyczalnia [kliknij]

Gambit królowej

Tevis W.S., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2020. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]

Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta

Krzyżanowski Ł., Wołowiec: Wydaw. Czarne 2016. Książka dostępna w: Wypożyczalnia [kliknij]