Zdalny dostęp VPN  spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych  elektronicznych zasobów informacyjnych

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mają wyłącznie użytkownicy: pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wszystkich rodzajów studiów, uczestnicy międzynarodowych programów wymian studiujący w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Instrukcja korzystania Global Protect

Formularz rejestracyjny usługi zdalnego dostępu poprzez VPN do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych dla uprawnionych użytkowników Biblioteki PWSZ w Raciborzu
Regulamin zdalnego dostępu spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych
Wszelkie informacje dotyczące usługi można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 47-400 Racibórz tel.: 32 415 50 20 wew. 152 lub poprzez email: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl.
Diagram prezentujący zbiory elektroniczne, do których można uzyskać dostęp. Na diagramie znajdują się nazwy oraz loga zbiorów: Scopus, Ibuk Libra, Web of Science, Legalis Administracja, Springer Link, Elsevier Science Direct, Wiley Online Library, Ebsco.